قیمت موبایل بار دیگر گران شد!


 

دولت از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل را متوقف کرده است. بانک مرکزی در تلاش است ارز نیمایی موجود را به کالاهای وارداتی دارای اولویت‌های بیشتر مانند کالاهای دارویی و خوراکی اختصاص دهد. البته عالیان معتقد است با توجه به نزدیک بودن قیمت ارز نیمایی به ارز آزاد، حتی اختصاص این ارز به واردات موبایل هم تفاوت چندانی در قیمت تمام شده‌ی این محصول نخواهد داشت.